Fråga din barnmorska eller läkare

Som en del av din vård under graviditeten, kan din barnmorska eller läkare erbjuda dig möjligheten att testa för sällsynta genetiska förhållanden som påverkar fostrets fysiska och mentala utveckling. Harmony NIPT analyserar sannolikheten för trisomi 21 (Downs syndrom), 18 (Edwards syndrom) och 13 (Patau syndrom) och könskromosomsavvikelser. Det är ett blodprovsbaserad screeningtest som ger exakta resultat på prov som kan tas så tidigt som vecka 10+0 i graviditeten.

Vid nästa möte, kan din barnmorska eller läkare avgöra om Harmony NIPT är rätt för dig och svara på frågor som du kan ha, till exempel:

  • Vad kan jag få reda på av Harmony testet?
  • Hur skiljer sig Harmony från andra prenatala tester?
  • När och hur kommer testresultatet?