Kombinerad prestanda för Harmony i kliniska studier1-3, 7-12

 • Harmony har en frekvens av mindre än 0,1% falskt positiva resultat för trisomi 21, 18 och 13.
 • Detta innebär att färre än 1 av 1000 Harmony test ger ett falskt positivt resultat.
 • Med konventionell screening (KUB), kan så många som 1 på 20 kvinnor få ett falskt positivt resultat. 4

Läs mer om Harmony prestanda.

Större klarhet

Harmony NIPT test har exceptionell korrekthet vilket bringar klarhet till genetisk testning för de vanligaste trisomierna.

 • I prospektiva kliniska prövningar identifierade Harmony korrekt i över 99% av fallen med trisomi 21.1-2
 • Konventionella screeningtester (KUB) kan missa 15% eller mer av graviditeterna med trisomi 21.4

En unik metodik

Harmony använder en riktad metod för analys av cell-fritt DNA från graviditeten som fokuserar på att analysera endast de specifika kromosomerna av intresse och som exakt mäter andelen av fostrets DNA med hjälp av SNP (single nucleotide polymorphisms) för att uppnå större korrekthet.7
Läs mer om Harmony teknologi.

Alla åldrar och riskgrupper*

Harmony NIPT Test är kliniskt utvärderad för användning av gravida kvinnor, oavsett ålder eller riskgrupp*, för att bedöma sannolikheten för trisomi 21, 18 och 13 hos fostret.1-3

 • Harmony har studerats ingående i blindade prospektiva studier med mer än 22.000 kvinnor i alla åldrar.1-2,8-9,11
 • Över 1 000.000 graviditeter har testas i världen.

Läs mer om kliniska data för Harmony

* Gäller både åldersgruppen under 35 och över 35 år, studier har inkluderat kvinnor i åldern 18-48.

* Gäller både åldersgruppen under 35 och över 35 år, studier har inkluderat kvinnor i åldern 18-48.
** Harmony är utformad för att bedöma sannolikheten för trisomi 21, 18 och 13 och könskromosomsavvikelser. Testet kan inte utesluta alla genetiska defekter eller upptäcka alla problem som kan uppstå i samband med graviditet.

 1. Norton et al. N Engl J Med. 2015 Apr 23;372(17):1589-97.
 2. Norton et al. Am J Obstet Gynecol. 2012 Aug;207(2):137.e1-8.
 3. Ashoor et al. Ultrasound Obstet Gynecol. 2013 Jan;41(1):21-5.
 4. ACOG Committee on Practice Bulletin No. 77. Obstet Gynecol 2007;109:217-27.
 5. Wax et al. J Clin Ultrasound. 2015 Jan;43(1):1-6.
 6. Lou et al. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015;94(1):15-27.
 7. Sparks et al. Am J Obstet Gynecol. 2012 Apr;206(4):319.e1-9.
 8. Verweij et al. Prenat Diagn. 2013 Oct;33(10):996-1001.
 9. Nicolaides et al. Am J Obstet Gynecol. 2012 Nov;207(5):374.e1-6.
 10. Ashoor et al. Am J Obstet Gynecol. 2012 Apr;206(4):322.e1-5.
 11. Gil et al. Fetal Diagn Ther. 2014;35:204-11.
 12. Juneau et al. Fetal Diagn Ther. 2014;36(4):282-6.