DNA-baserad metod utvecklad av Roche

Harmony bygger på en  teknik utvecklad av Roche, en riktad DNA-baserad teknik (DANSR™ och Forte™) för att ge exceptionellt korrekta resultat.

 • Under graviditeten cirkulerar cellfritt DNA från modern och fostret i moderns blod.
 • Harmony analyserar fragment från specifika kromosomer, snarare än från alla kromosomer1-2
 • SNPs analys ser skillnad mellan moderns DNA och fetalt DNA och kvantifierar därmed fetalt DNA med stor noggrannhet2-3
 • Riktad analys resulterar i högre genomströmning och korrekt bedömning av sannolikheten för trisomier3

DANSR, målinriktat tillvägagångssätt för djupare analys till skillnad mot slumpmässig sekvensering

Till skillnad från tester som slumpmässigt sekvenserar allt cellfria DNA (cfDNA) fokuserar Harmony på cfDNA från de kromosomer som är av intresse.1 Detta unika, riktade tillvägagångssätt tillåter djupare analys och ger i slutändan mer exakta resultat.1,3-5

Skräddarsydda mikroarrayer kvantifierar DANSR produkter med snabbhet och precision

Mikroarrayteknik är en väletablerad metod för kvantifiering som används också i prenatala genetiska diagnostiska tillämpningar. Harmony är ett screeningtest som kan utnyttja mikroarray-teknik på grund av den egenutvecklade, riktade approachen.5 Mikroarrayteknik förbättrar ytterligare prestanda, snabbhet och effektivitet.5

Testets korrekthet förbättras ytterligare i och med den mycket robusta mikroarraytekniken för kvantifiering, från redan höga nivåer: 99% av korrekt tagna prover ger ett resultat.

Riktig mätning av fetal fraktion

 • FORTE skiljer korrekt mellan hög och låg sannolikhet för trisomier även vid låg fetal fraktion2,3
 • Integrerar moderns riskfaktorer och exakta mätning av fetal DNAandel2,3
 • Individuell sannolikhet beräknas för varje patient

FORTE algoritmen integrerar noggrann mätning av fetalt DNA, moderns ålder, och graviditetslängd

FORTE Advantage

 • Skiljer klart mellan prover med hög och låg sannolikhet6
 • Utklassar beräkningar baserade på Z-statistik6
 1. Sparks et al. Prenat Diagn. 2012 Jan;32(1):3-9.
 2. Sparks et al. Am J Obstet Gynecol. 2012 Apr;206(4):319.e1-9.
 3. Juneau et al. Fetal Diagn Ther. 2014;36(4):282-6.
 4. Rava et al. Clin Chem. 2014 Jan;60(1):243-50.
 5. Jensen et al. PLoS One. 2013;8(3):e57381.
 6. Ashoor G et al., Am J Obstet Gynecol. 2012 Apr;206(4):322.e1-5.