Utbildningsdag i ”Genetik, prenatal diagnostik och Icke Invasiv Prenatal Testning (NIPT)”

Posted 03 april 2017 in Okategoriserad

Inbjudan – Utbildningsdag i genetik, prenatal diagnostik och NIPT

Inbjudan

Vi på Life Genomics vill härmed bjuda in Dig, som arbetar inom mödrahälsovården till att delta i en utbildningsdag kring:

”Genetik, prenatal diagnostik och Icke Invasiv Prenatal Testning (NIPT)”

Vårt mål med dagen är att Du som arbetar inom mödrahälsovården ska få ökade kunskaper inom detta område för att lättare kunna ge vägledning åt blivande föräldrar angående alla möjligheter som finns inom fosterdiagnostik. För detaljerad information se länk.

Utbildningsdagen kommer att äga rum torsdag den 11 maj i Göteborg på Scandic Crown, mellan kl 10.00-17.00. I slutet på dagen välkomnar vi Dig också på en rundvandring i vårt nyöppnade laboratorium där vi sedan 1 februari nu analyserar kliniska NIPT-prover med Roche Harmony analys.